Gamla fotografier och vykort
Jämför bilder från Knivsta, då och nu

Knivsta station år 1948 och 2014
before
after

Knivsta Centralvägen år 1930 och 2014
before
after


Särsta torg Knivsta 1960 och 2014
before
after


Apotekvägen Knivsta 1960 och 2014
before
after


Korsningen Apoteksvägen - Kyrkvägen (nuvarande Forsbyvägen) i Knivsta 1960 och 2014
before
after


Knivsta Thunmanskolan 1965 och 2015
before
after


Vy över Vassunda 1930 och 2015
before
after