Gamla fotografier och vykort
Jämför bilder från Märsta och Sigtuna, då och nu

Märsta Centralskolan år 1920 och 2014
before
after

Märsta Kungsbröd fabrik 1920 och Sigtuna Kommunhus 2014
before
after

Märsta Stationsgatan 5 1955 och 2014
before
after


Märsta Sätunagatan 5 1960 och 2014
before
after


Stora Torget Sigtuna omkring 1940 och 2014
before
after