Gamla fotografier och vykort
Bilder från det tidiga Uppsala
Bilder med röd ram är nytillkomna.

FlygfotonStadsbilder


Stora Torget

Zoombar stadskarta över Uppsala från 1920 (källa: Nordisk familjebok. Projekt Runeberg)

För muspekaren över kartan och zooma med skrollhjulet
OBS! Om zoomfunktionen inte skulle fungera, uppdatera sidan en gång till.


ÖSTRA AROS, UPPSALAS TIDIGA HISTORIA
Fram till omkring år 1000 var Uppsala, nuvarande Gamla Uppsala, en vida berömd kultplats. Här låg också domkyrkan som invigdes på 1130-talet. Delar av denna bildar nuvarande Gamla Uppsala kyrka. Från 1164 fanns här Sveriges ärkebiskop. Stadens tidigaste namn var Östra Aros. Aros betyder åmynning och syftar på Fyrisåns utlopp i Mälaren. Östra tillades för att skilja orten från Västra Aros (Västerås).
FLYTT EFTER STADSBRAND
År 1245 skadades domkyrkan svårt i en brand. Redan tidigare hade det funnits planer på att flytta ärkesätet, eftersom kyrkan saknade omgivande stadsbebyggelse. Det dröjde ända till 1270-talet innan flytten till Östra Aros, som länge hade varit ett betydande handelscentrum. I och med flytten fick platsen namnet Uppsala. Medeltidens Uppsala var inte någon stor stad efter nutida begrepp. I slutet av medeltiden var det högst 2 000 invånare att jämföras med dagens runt 200 000.