Bilder från säsongen 2008

Refueling and Post check after completed mission at Arvika Airport, summer 2008.

Genomgång och tankning av flygplanet efter slutfört mätuppdrag vid Arvika flygplats. Sommaren 2008.

The windscreen need special care after every mission. For safety reasons, it has to be absolutely clear before next mission.

Vindrutan behöver extra omvårdnad efter varje uppdrag. Av säkerhetsskäl måste den vara absolut ren innan nästa uppdrag.

On ground at Pajala-Ylläs Airport, waiting for next mission.

I väntan på nästa mätuppdrag vid Pajala-Ylläs flygplats.

View from cockpit during mission at the Kalix river, Norrbotten in Northern Sweden. Altitude 200 ft, Speed 135 Knots.

Utsikten från cockpit under ett mätuppdrag i Norrbotten, Kalixälven. Höjd 200 ft, fart 135 knop/tim.

Challenging terrain formations for the low flying pilots.

Utmanande terrängformationer för de lågt flygande piloterna.

On the way home after completed mission. At 2000 ft below, the Kalix river.

På väg hem efter avslutat mätuppdrag i Norrbotten, Kalixälven. Höjd 2000 ft.

On short final at the new extended runway at Pajala-Ylläs Airport, Runway 11.

På kort final vid den nya förlängda banan vid Pajala-Ylläs flygplats, bana 11.

FlyLow

Copyright © FlyLow