Flygplanets utrustning

Ringformad magnetisk variation i bergrunden norr on Särna.

Copyright © FlyLow